Familieharmoni - et lavterskel digitalt samtaleverktøy!

 

Diameta ønsker å bidra til at livet i familien blir mer harmonisk og god for alle parter, noe som vil gi stor verdi til hele familien - på flere områder. Nettopp derfor har vi laget et digitalt samtaleverktøy dere kan bruke selv. Sett av familietid og følg dette lavterskel samtaleverktøyet stegvis mot mer familieharmoni. 

Dette passer for familier som vil ha mer flyt i hverdagen, der dere kan spille hverandre gode, ha mer respekt og forståelse for hverandre og lære hverandre å kjenne på en helt ny og litt annerledes måte.

Gode familierelasjoner gir næring til god selvfølelse, mer glede og livskvalitet. 

 

KJØP NÅ!

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs, foredrag og tilbyr veiledning om selvfølelse og livsmestring i store deler av Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom, foreldre, voksne og de som jobber med barn og unge. Vårt team består av barnevernspedagoger, sykepleiere, rådgivende pedagoger, sosionomer, helsesykepleiere, mindfulnessintruktører, yogainstruktører, coacher og terapeuter. NB: Vi holder også kurs og foredrag med oppmøte, dersom det er ønsket. Ta kontakt med oss for å sette opp kurs eller foredrag i ditt område, eventuelt om du ønsker råd og veiledning/coaching. Les mer om Diameta på www.diameta.no

 

Dere vil gå gjennom følgende temaer: 

 • utfordringer i hverdagen
 • hva er viktig for deg og dere
 • lage gode rutiner
 • ha respekt for hverandre
 • finn ut hvilket kjærlighetsspråk du og dere har
 • håndtere situasjoner i familien
 • målsetting i familien
 • Bonuser fra Diameta sin verktøykasse med viktige temaer

 

Dette vil føre til at dere blir bedre kjent med hverandre på en måte som vil bidra til:

 • mer forståelse og respekt
 • et godt familieteam
 • bedre rutiner i hverdagen
 • bedre samarbeid og kommunikasjon
 • bedre relasjoner og mer harmoni i hverdagen
 • å føle seg verdsatt og sett
 • mer glede og livskvalitet

Diameta selvfølelsehus

Se denne korte videoen som forklarer hvor viktig det er å ta vare på selvfølelsen.

 

Hvordan?

Dette er et digitalt samtaleverktøy. Det eneste dere trenger å gjøre er å sette av familietid. Dere får tilgang til alt materiell med en gang og kan se det når det passer familien. Tilgang: så lenge dere ønsker.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.