Er du lærer og vil øke din kunnskap om selvfølelse og livsmestring?

 

De tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring er nå blitt viktige og prioriterte områder i skolen. Kravene til kompetanse hos deg som lærer øker, og Diameta kan hjelpe deg som ønsker å være bedre rustet for å ta imot og støtte elevene.

Vi i Diameta mener at god selvfølelse er et av de viktigste grunnlagene for god psykisk helse. Vi har derfor gjort det enkelt for deg som ønsker å lære mer om selvfølelse og livsmestring samt få flere verktøy og metoder som fremmer en god psykisk helse. Denne kunnskapen er viktig for deg som vil ha mer å spille på i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring. Du får tilgjengelig hele Diameta sitt selvfølelseprogram der videoene er lagt opp for å treffe barn og unge. Dette vil gjøre det enklere for deg å ta med deg denne verdifulle kunnskapen direkte inn i klasserommet.

Her vil du få undervisning og oppgaver samt ekstra materiell som bidrar til mye og viktig bevisstgjøring og læring. Dette er en solid og dokumentert verktøykasse der alt er bygget opp rundt god selvfølelse og livsmestring. Det er til sammen tre timer og førti minutter undervisning og du kan ta med deg det som er relevant for dine elever direkte inn i klasserommet. 

Godt over tusen barn og ungdom har tatt Diameta sitt Barnekurs for god selvfølelse. Vi har siden 2013 dokumentert svært gode tilbakemeldinger og evalueringer om det de har lært. En av tilbakemeldingene vi veldig ofte får er; hvorfor lærer vi ikke dette på skolen? Det er jo så viktig å lære om alle disse temaene.

 

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen ligger tilgjengelig i Diameta sin nettkursportal. Du vil ha all undervisning tilgjengelig i 1 måned fra du logger på første gang. Du kan se videoene så mange ganger du ønsker, og få tips til konkrete og skreddersydde oppgaver du kan bruke i klasserommet. Du får tilgang til alt materiell med en gang. Undervisningsopplegget kan også egne seg til bruk direkte i klasserommet, ta kontakt dersom det er et ønske.

Du vil lære om:

 
 • Hvordan få bedre selvfølelse
 • Hvordan sette seg mål
 • Hvordan bli mer motivert
 • Kommunikasjon
 • Mindfulness
 • Yoga/meditasjon
 • Bedre søvn
 • Tanker/følelser
 • Sinnemestring
 • Konflikthåndtering
 • Selvhjelpsteknikker
 • Hvilke verdier har jeg?
 • Litt om kosthold

 

Dette gir deg som lærer:

 • Mestring
 • Motivasjon
 • Faglig kompetanseheving om selvfølelse og livsmestring
 • Trygghet
 • Nye metoder
 • Gode verktøy og teknikker
 • Fleksibilitet og trivsel i jobben
 • Mening

Diameta er et kompetansesenter for folkehelse, selvfølelse og livsmestring. Vi holder kurs, foredrag og tilbyr veiledning om selvfølelse og livsmestring i store deler av Norge. Våre målgrupper er barn, ungdom, foreldre, voksne og de som jobber med barn og unge. Vårt team består av barnevernspedagoger, sykepleiere, rådgivende pedagoger, sosionomer, helsesykepleiere, mindfulnessintruktører, yogainstruktører, coacher og terapeuter. NB: Vi holder også kurs og foredrag med oppmøte, dersom det er ønsket. Ta kontakt med oss for å sette opp kurs eller foredrag i ditt område.

Diameta selvfølelsehus

Se denne korte videoen som forklarer hvor viktig det er å ta vare på selvfølelsen.

 

Hvis du ikke er helt klar for å gå i gang, så ønsker vi likevel å ha deg med. Registrer deg her, og få mulighet til å laste ned en PDF med 12 hverdagstips til foreldre. Du blir da registrert i vår base for nyhetsbrev.

Registrer deg og få 12 hverdagstips til foreldre

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.